Calendar  

August 2022
Lu Ma Me Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   

Meteo  

   

Eliberarea certificatelor

(categoriilor social-vulnerabile – gratis : invalizi, pensionari pe vîrstă, familii cu mulţi copii)
(detalii la telefonul 022-710-607 sau 022-710-252)

  1. 1. Certificat privind componenţa familiei ( ...)

Acte necesare:

- buletinul solicitantului cu membrii familiei înscrişi în fişă

- alte documente ale membrilor familiei (buletinul de identitate şi/sau certificatele de naştere ai celorlalţi membri ai familiei)

2. Extras din Registru de evidenţă al gospodăriilor populaţiei (...)

Acte necesare:

- buletinul de identitate al solicitantului

- paşaportul tehnic al imobilului

3. Extras din Registru cadastral (...)

Acte necesare:

- buletinul de identitate al solicitantului

- alte acte ce confirmă apartenenţa imobilului (contract de vînzare-cumpărare, certificat de moştenitor legal, act de donaţie)

4. Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul primăriei  (...)

Acte necesare:

- buletinul de identitate al solicitantului

5. Perfectarea şi eliberarea Procurilor pentru prezentare la Oficiul Poştal şi la S.A. Banca de Economii

Acte necesare:

- buletinul de identitate al Beneficiarului şi al persoanei Împuternicite

6. Acte cu privire la starea civilă (detalii la telefonul 022-710-607)

a) Certificat de naştere ( gratis)

Acte necesare:  

- certificat medical de constatare a naşterii copilului

- buletinele de identitate ale părinţilor

- certificatul de căsătorie

b) Certificat de căsătorie (...)

Acte necesare:  

- buletinele de identitate ale declaranţilor de căsătorie

- certificatele de naştere

- alte acte (certificat de divorţ sau de deces)

c) Certificat de deces ( ...)

Acte necesare:

- certificatul medical de constatare a decesului

- buletinul de identitate al decedatului

- certificatul de naştere al decedatului

- buletinul de identitate al declarantului

7. Certificat de urbanism (...)

Acte necesare:

- Copia buletinului (persoană fizică)/ Certificat de înregistrare a întreprinderii (persoană juridică)

- Actele care ar confirma dreptul de proprietate/arendă asupra imobilului (terenului sau/şi construcţiei)

- Schiţa de proiect (după caz)

- Ridicarea topografică Sc. 1:500

- Expertiza tehnică (în cazul reconstrucţiei)

- Acordul autentificat notarial al vecinilor sau coproprietarilor de imobil/teren

8. Autorizaţie de construire (...)

Acte necesare:

- Copia buletinului (persoană fizică)/ Certificat de înregistrare a întreprinderii (persoană juridică)

- Documentele care ar confirma dreptul de proprietate/arendă asupra imobilului (terenului sau/şi construcţiei)

- Certificat de urbanism (copie)

- Proiect de execuţie (original şi copie)

- Avizul de verificare al proiectului (inregistrat cu nr.)

- Avize ale: Centrului municipal de medicină preventivă; Direcţiei pompieri şi salvatori; Agenţiei ecologice Centru. (după caz)

- Acordul vecinilor sau/şi coproprietarilor autentificat de notar (după caz)

9. Recepţia finală a construcţiei (... persoane fizice, ... persoane juridice)

Acte necesare:

- Copia buletinului de identitate (persoane fizice) / Certificat de înregistrare a întreprinderii (persoane juridice)

-Actele care ar confirma dreptul de proprietate/arendă asupra imobilului (terenului sau construcţiei)

- Certificatul de Inspectare, eliberat de Organul Cadastral Teritorial Chişinău cu anexe: planul lotului de pămînt şi planul construcţiei.

- Autorizaţia de construire. (copie)

- Certificatul de urbanism. (copie)

- Avizul Direcţiei pompieri şi salvatori

- Avizul Centrului Municipal de Medicină Preventivă (după caz)

-  Avizul Agenţiei ecologice Centru (după caz)

- Acordul gestionarului, vecinilor sau coproprietarilor autentificat notarial (după caz)

- Ridicarea Topografică de Control (cu indicarea hotarelor)

-  Cartea Tehnică, cap. ,,A”, ,,B”,   ,,C” (după caz)

- Expertiza Tehnică (Art. 19 şi 27 din Legea R.M. privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.1996) - (după caz)

- Procesul-Verbal de recepţie la terminarea Lucrărilor (după caz)

- Avizul Autorului de Proiect

-  Adresa Poştală (după caz)

- Anexa nr. 1 din HG 1436 din 17.12.2008

   

cons publ

   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items
   

Ghidighici in imagini

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 710-607
      + 373 22 710-252
Fax: +373 22 710-607
E-mail: primaria.ghidighici@gmail.com
Primar  |   Secretar   |   Organigrama   |   Consiliul local   |   Regulament   |   Noutăţi / Anunţuri   |   Rapoarte de activitate   |   Licitaţii şi achiziţii publice   |   Proiecte   |   Contacte   |  Personalităţi  |   Istoria satului   |   Galerie Foto  |   Galerie Video
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta