Calendar  

Decembrie 2022
Lu Ma Me Jo Vi Sa Du
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Meteo  

   

Anunț!

Primăria satului Ghidighici anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Contabil-șef și Secretar al Consiliului local

Informații suplimentare referitor la organizarea Concursului pot fi obținute la nr. telefon 022 710 164, tel. mob. 079605285, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Concursul pentru ocuparea funcției vacante de Contabil-șef și Secretar al Consiliului local va avea loc în incinta Primăriei satului Ghidighici.

Dosarul pentru concurs va fi depus până la data de 6 decembrie 2018, inclusiv, la sediul Primăriei satului Ghidighici, str. A. Mateevici, nr. 2.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă

„Dosarul de concurs”, care va include:

    a) formularul de participare;
    b) copia buletinului de identitate;
    c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
    d) copia carnetului de muncă;
    e) cazierul judiciar

Cerințe de bază pentru candidați

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  1. Studii superioare, de licenţă în domeniile: Finanţe, Contabilitate, Economie; Juridice, Administrație publică locală
 1. posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 2. are capacitate deplină de exerciţiu;
 3. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 5. în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 7. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

Experienţă profesională: cel puţin 3 ani de muncă în instituţiile administraţiei publice, inclusiv în organizaţii sau alte instituţii în funcţii pe specialitate.

Cunoştinţe: -

 • Sistemul bugetar şi procesul bugetar;
 • Clasificaţia bugetară;
 • Principiile de planificare, executare şi raportare a mijloacelor publice;
 • Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea devizului de cheltuieli ale instituţiilor bugetare;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
  • Legea nr.158-XVI din 4.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
  • Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000
  • Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală
  • Legea privind Codul de conduită a funcționarului public, nr. 25-XVI din 22.02.2008
  • Legea RM 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică
  • Acte normative în domeniul de specialitate
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
 • Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale
 • Legea nr. 181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale
 • Legea contabilităţii nr.113 din 27.04.2007
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile  în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.
   

cons publ

   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items
   

Ghidighici in imagini

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 710-607
      + 373 22 710-252
Fax: +373 22 710-607
E-mail: primaria.ghidighici@gmail.com
Primar  |   Secretar   |   Organigrama   |   Consiliul local   |   Regulament   |   Noutăţi / Anunţuri   |   Rapoarte de activitate   |   Licitaţii şi achiziţii publice   |   Proiecte   |   Contacte   |  Personalităţi  |   Istoria satului   |   Galerie Foto  |   Galerie Video
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta