Calendar  

Octombrie 2023
Lu Ma Me Jo Vi Sa Du
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   

Meteo  

   

Anunț!

Primăria satului Ghidighici anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de contabil-șef.

Informații suplimentare referitor la organizarea Concursului pot fi obținute la nr. telefon 022 710 164, tel. mob. 079605285, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Concursul pentru ocuparea funcției vacante de contabil-șef va avea loc în incinta Primăriei satului Ghidighici.

Dosarul pentru concurs va fi depus până la data de 23 noiembrie 2017 inclusiv, la sediul Primăriei satului Ghidighici, str. A. Mateevici, nr. 2.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă

„Dosarul de concurs”, care va include:

    a) formularul de participare;
    b) copia buletinului de identitate;
    c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
    d) copia carnetului de muncă;
    e) cazierul judiciar

Cerințe de bază pentru candidați

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 6. în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
  1. Studii superioare, de licenţă în domeniile: Finanţe, Contabilitate, Economie;

Experienţă profesională: cel puţin 3 ani de muncă în instituţiile administraţiei publice, inclusiv în organizaţii sau alte instituţii în funcţii pe specialitate.

Cunoştinţe: -

 • Sistemul bugetar şi procesul bugetar;
 • Clasificaţia bugetară;
 • Principiile de planificare, executare şi raportare a mijloacelor publice;
 • Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea devizului de cheltuieli ale instituţiilor bugetare;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu:

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
  • Legea nr.158-XVI din 4.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
  • Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000
  • Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală
  • Legea privind Codul de conduită a funcționarului public, nr. 25-XVI din 22.02.2008
  • Acte normative în domeniul de specialitate
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
 • Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale
 • Legea nr. 181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale
 • Legea contabilităţii nr.113 din 27.04.2007
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile  în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.
   

cons publ

   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items
   

Ghidighici in imagini

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 710-607
      + 373 22 710-252
Fax: +373 22 710-607
E-mail: primaria.ghidighici@gmail.com
Primar  |   Secretar   |   Organigrama   |   Consiliul local   |   Regulament   |   Noutăţi / Anunţuri   |   Rapoarte de activitate   |   Licitaţii şi achiziţii publice   |   Proiecte   |   Contacte   |  Personalităţi  |   Istoria satului   |   Galerie Foto  |   Galerie Video
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta