Calendar  

Februarie 2024
Lu Ma Me Jo Vi Sa Du
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
   

Meteo  

   

1. Cu privire la modificarea bugetului satului Ghidighici pentru anul 2021

Raportor - Gorodișteanu Maria, președintele comisiei președintele comisiei buget și finanțe, și protecția socială a populației și Primarul satului Ghidighici, Dl Victor DURBALĂ

Vezi proiectul de decizie

2. Cu privire la aprobarea planului de finanțare pentru proiectul investițional ”Construcția drumului principal de acces, trotuar, iluminat reg. Gura Văii, str. Victoriei din satul Ghidighici ”

Raportor - Gorodișteanu Maria, președintele comisiei președintele comisiei buget și finanțe, și protecția socială a populației și Primarul satului Ghidighici, Dl Victor DURBALĂ

Vezi proiectul de decizie

3. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului sătesc Ghidighici nr. 10/4 din 24.12.2019

Raportor - Cheltuitoru Marcel, președintele comisiei urbanism și dezvoltare rurală

Vezi proiectul de decizie

4. Cu privire la încheierea Acordului de colaborare între Administrația Publică Locală și Asociația Obștească ”BĂȘTINAȘII DIN GHIDIGHICI”

Raportor - Gorodișteanu Maria, președintele comisiei președintele comisiei buget și finanțe, și protecția socială a populației și Primarul satului Ghidighici, Dl Victor DURBALĂ

Vezi proiectul de decizie

5. Cu privire la aprobarea planului de acțiuni întru implementarea recomandărilor Curții de Conturi a Republicii Moldova

Raportor - Gorodișteanu Maria, președintele comisiei președintele comisiei buget și finanțe, și protecția socială a populației și Primarul satului Ghidighici, Dl Victor DURBALĂ

Vezi proiectul de decizie

6.  Cu privire la schimbarea destinației construcției comerciale, prestarea serviciilor, cu nr. cadastral ............, în construcție accesorie

Raportor - Cheltuitoru Marcel, președintele comisiei urbanism și dezvoltare rurală

Vezi proiectul de decizie

7. Cu privire la recunoașterea dreptului de proprietate al UAT Ghidighici a terenului cu nr. cadastral ..........

Raportor - Cheltuitoru Marcel, președintele comisiei urbanism și dezvoltare rurală

Vezi proiectul de decizie

8. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenului cu nr. cadastral .........., din satul Ghidighici, str. ________________________

Raportor - Cheltuitoru Marcel, președintele comisiei urbanism și dezvoltare rurală

Vezi proiectul de decizie

9. Cu privire la permisiunea construirii unui pod-cale de acces de la traseul central spre terenuri proprietate privată

Raportor - Cheltuitoru Marcel, președintele comisiei urbanism și dezvoltare rurală

Vezi proiectul de decizie

 

ANUNȚUL PUBLIC

privind aprobarea deciziei etapei de evaluare

prealabilă a impactului asupra mediului

a activității planificate

Primăria s. Ghidighici, mun. Chișinău anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului necesar de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificări ulterioare, pentru activitatea planificată ,, Proiectarea rețelelor de canalizare pe str. A. Mateevici, M. Eminescu, Păcii, Sf. Țării, Dacia ”din s. Ghidighici, mun. Chișinău.
Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și motivelor care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu din data de 22.05.2021 și pagina web oficialăhttp://mediu.gov.md/ro/node/143.
Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorității competente emitente, comentarii / observații la conținutul deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunț, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autorități administrative publice, prevăzuți de legislația în vigoare.
Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri / observații la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.
Observațiile publice, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.

 

Ca urmare a solicitării nr. 02/1-36/224 din 17.05.2021 privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului, adresată de către primăria s. Ghidighici, mun. Chișinău, pentru activitatea planificată ,,Proiectarea rețelelor de canalizare pe str. A. Mateevici, M. Eminescu, Păcii, Sf. Țării, Dacia” din s. Ghidighici, mun. Chișinău, înregistrată la Agenția de Mediu cu nr. 1553/1-8014 din 17.05.2021, în baza prevederilor Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului nr. 1 din 04.01.2019, Agenția de Mediu prezintă rezultatele desfășurării procedurii de evaluare prealabilă.

Vezi Deciziapdf 

Stimați locuitori, 

  • Screenshot_20210429-133508.png

Vă prezentăm Catalogul Producătorilor Locali din satul Ghidighici, menit să susțină producătorii autohtoni și să promoveze produsele acestora. Este primul catalog al produselor fabricate în Ghidighici.

În acest Catalog veți găsi surse sigure și oameni în care pot avea încredere, iar dorința noastră este să promovăm o cultură de consum a produselor locale, deoarece producătorii noștri dau dovadă de ambiție și se determină, iar produsele lor sunt calitative, gustoase, frumoase, deosebite ș.a.

Vă îndemnăm să fiți alăturați și să sprijiniți producătorii noștri!
Procurând produse de la ei, nu sprijinim un singur producător, ci o comunitate. Doar așa putem crește împreună.

... Și nu uitați să recomandați prietenii și cunoștințelor producătorilor noștri.

Periodic vom actualiza Catalogul, iar producătorii care nu se regăsesc, dar ar dori să fie inclusiv, pot să nu contacteze la nr. 022-710-604

Alături de producători locali,
alături de ghidighiceni!

 

Catalogul producătorilor locali din satul Ghidighici

Vezi  Catalogul - broșură a producătorilor locali  pdf

1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr. 1304 / OT 4 -118 din 15.01.2021.

Raportor - Gorodișteanu Maria, președintele comisiei buget și finanțe și protecția socială a populației

2. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr. 1304 / OT 4 -161 din 21.01.2021.

Raportor - Gorodișteanu Maria, președintele comisiei buget și finanțe și protecția socială a populației

3. Cu privire la modificarea deciziei nr. 5/2 din 11.11.2020

Raportor - Primarul satului Ghidighici, dl Victor DURBALĂ

4. Cu privire la aprobarea și repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil la situația din 01.01.2021.

Raportor - Gorodișteanu Maria, președintele comisiei buget și finanțe și protecția socială a populației și Primarul satului Ghidighici, dl Victor DURBALĂ

5. Cu privire la elaborarea documentației de proiect pentru dezvoltarea infrastructurilor s. Ghidighici

Raportor - Primarul satului Ghidighici, dl Victor DURBALĂ

6. Cu privire la transmiterea în administrare economică a unor mijloace fixe Întreprinderii Municipale ”Ghidighici-Service”

Raportor - Primarul satului Ghidighici, dl Victor DURBALĂ

7. Cu privire la scutirea de plată pentru alimentația copiilor în cadrul IET nr. 203

Raportor - Gorodișteanu Maria, președintele comisiei buget și finanțe și protecția socială a populației

8. Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului satului Ghidighici pe anul 2020

Raportor - Primarul satului Ghidighici, dl Victor DURBALĂ

9. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe Gimnaziului ”Ion T. Costin”

Raportor - Primarul satului Ghidighici, dl Victor DURBALĂ

10. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind parcursul limită al automobilului de serviciu pentru anul 2021

       Raportor - Gorodișteanu Maria, președintele comisiei buget și finanțe și protecția socială a populației

11. Cu privire la forma comisiei administrative

Raportor - Loghin Andrei, președintele comisiei juridice

12. Despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitirele din s. Ghidighici.

Raportor - Loghin Andrei, președintele comisiei juridice

13. Cu privire la aprobarea statutului Întreprinderii Municipale ”Ghidighici-Service” în redacție nouă.

Raportor - Loghin Andrei, președintele comisiei juridice

PROIECTE DE DECIZIE CE VOR FI DISCUTATE:

1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4-118 din 15.01.2021

2. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT4 -161 din 21.01.2021

3. Cu privire la modificarea deciziei nr. 5/2 din 11.11.2020

4. Cu privire la aprobarea și repartizarea mijloacelor financiare din soldul disponibil la situația din 01.01.2021

5. Cu privire la elaborarea documentației de proiect pentru dezvoltarea infrastructurii s. Ghidighici

6. Cu privire la transmiterea în administrare economică a unor mijloace fixe Întreprinderii Municipale ”Ghidighici-Service”

7. Cu privire la scutirea de plată pentru alimentația copiilor în cadrul I.E.T. nr. 203

8. Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului satului Ghidighici pe anul 2020

9. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe Gimnaziului ”Ion T. Costin”

10. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind parcursul limită al automobilului de serviciu pentru anul 2021

11. Cu privire la formarea comisiei administrative

12. Despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitirele din s. Ghidighici

13. Cu privire la aprobarea statutului Întreprinderii Municipale ”Ghidighici-Service” în redacție nouă.

 

   

cons publ

   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items
   

Ghidighici in imagini

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 710-607
      + 373 22 710-252
Fax: +373 22 710-607
E-mail: primaria.ghidighici@gmail.com
Primar  |   Secretar   |   Organigrama   |   Consiliul local   |   Regulament   |   Noutăţi / Anunţuri   |   Rapoarte de activitate   |   Licitaţii şi achiziţii publice   |   Proiecte   |   Contacte   |  Personalităţi  |   Istoria satului   |   Galerie Foto  |   Galerie Video
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta